VINAMASK - VIỆT NAM

- Tên: Công ty TNHH Quốc Tế Vina Mask
- Thành lập: Tháng 5/2017
- Vốn đầu tư: 7.000.000.000 VND ( 100% vốn đầu tư từ nước ngoài)
- Tổng số nhân viên:  70 người
- Ngành nghề: Sản xuất khẩu trang và đồ bảo hộ phòng sạch, nhập khẩu và kinh doanh hàng hóa khác