UAB Aconitum

Aconitum  - chúng tôi phát triển và sản xuất các loại thuốc thảo dược, thực phẩm bổ sung và các sản phẩm thuốc chữa bệnh đồng loại từ năm 1999. Công ty thực hiện quy trình sản xuất đầy đủ.