TT Pharma (Công ty Cổ phần Dược phẩm TT&T)

CÔNG TY DƯỢC PHẨM TT&T 

– Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm TT&T

– Tên tiếng Anh: TT&T PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

– Vốn điều lệ: 4.500.000.000đ

– GIẤY CNĐKKD: 0104276524 DO SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU NGÀY 18/11/2009, ĐĂNG KÝ LẦN THỨ 13 LÀ NGÀY 16/05/2017