Trichema AG

Trichema AG được thành lập vào năm 1956. Ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm sản xuất nước hoa, mỹ phẩm và các chế phẩm vệ sinh khác.