Tiss’You S.r.l.

Tiss’You S.r.l. là công ty sản xuất thiết bị y tế, được thành lập vào năm 2018. Trong suốt quá trình hoạt động,Tiss’You đã không ngừng nghiên cứu và phát triển các thiết bị y tế để nâng cấp khả năng chữa bệnh tự nhiên của cơ thể, giúp các bác sĩ và bệnh nhân có các giải pháp điều trị sáng tạo.