ThiPharma (CÔNG TY CỔ PHẦN T.H.I)

CÔNG TY CỔ PHẦN T.H.I

Tên giao dịch: THIPHARMA

Tên viết tắt: THIPHARMA

Ngày cấp giấy phép: 03/08/2010

Ngày hoạt động: 09/08/2010

Giấp phép kinh doanh: 0401373591