Takeda

Takeda là một công ty dược phẩm sinh học toàn cầu dựa trên nền tảng R&D, tập trung vào bệnh nhân, cam kết mang lại sức khỏe tốt hơn và tương lai tươi sáng hơn cho mọi người trên toàn thế giới. Niềm đam mê và theo đuổi của Takeda đối với các phương pháp điều trị có khả năng thay đổi cuộc sống cho bệnh nhân bắt nguồn sâu sắc từ lịch sử nổi bật của Takeda ở Nhật Bản kể từ năm 1781.