Taiwan Biotech Co., Ltd.

Taiwan Biotech Co., Ltd. được thành lập vào năm 1945. Taiwan Biotech Co., Ltd. đã cống hiến hơn 70 năm để phát triển và cung cấp các loại thuốc gốc cao cấp với giải pháp toàn diện và giá cả phải chăng cho mối quan tâm chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân.