T.O. Chemical (1979) Ltd

T.O. Chemical (1979) Ltd  là chi nhánh của tập đoàn T.O. Công ty sản xuất thuốc dạng lỏng, viên con nhộng.