Synthon Hispania, SL.

Synthon là một công ty dược phẩm quốc tế, lấy khoa học làm trung tâm, chuyên phát triển và sản xuất các loại thuốc generic và thuốc lai chất lượng cao cho bệnh nhân trên khắp thế giới. Nghiên cứu và phát triển sáng tạo của Synthon và khả năng sản xuất và phân phối dược phẩm chất lượng cao đã được chứng minh là định vị của công ty trong tương lai.