Swiss Parenterals Pvt. Ltd

Tập đoàn Swiss đã phục vụ cho ngành y từ đầu những năm 50, được thành lập với tư cách là nhà phân phối & kinh doanh dược phẩm, sau đó công ty mở rộng vào năm 1987, trở thành nhà sản xuất và xuất khẩu các công thức dược phẩm có uy tín. Swiss là một trong những Tổ chức Sản xuất và Phát triển Hợp đồng Dược phẩm hàng đầu của Ấn Độ (CDMO).