Stiegelmeyer - Đức

Stiegelmeyer được thành lập vào năm 1900 tại Herford và là một công ty thành công, dẫn đầu thị trường Đức về giường cho bệnh viện, viện dưỡng lão và - với thương hiệu Burmeie cho dịch vụ chăm sóc tại nhà. Với mạng lưới các công ty và đối tác bán hàng trên toàn thế giới, Stiegelmeyer xuất khẩu sản phẩm của mình sang hơn 60 quốc gia. Gần 120 năm nay, Stiegelmeyer đã là nhà tiên phong kỹ thuật trong nhiều lĩnh vực chăm sóc và sức khỏe.