St-Paul Brands - USA

Công ty công ty St-Paul Brands là công ty chuyên sản xuất các loại thực phẩm chức năng chất lượng tại USA và phân phối vào thị trường Việt Nam qua công ty dược phẩm Ecopharma

Tiêu chí của St. Paul Brands là đặt trọng tâm cụ thể vào việc đổi mới và chất lượng đối với các nghiên cứu, phát triển, và sản xuất các hỗn hợp dinh dưỡng độc quyền của các sản phẩm chức năng. Sự thành công của công ty bắt nguồn từ sự quan tâm tỉ mỉ đến nghiên cứu khoa học và thị trường. nghiên cứu độc lập được thực hiện bởi các chuyên gia trong lĩnh vực này để xác nhận tính hiệu quả của các sản phẩm của chúng tôi, mà chỉ sau đó trở thành cơ sở của tuyên bố tiếp thị của chúng tôi.

Sau Thực hành sản xuất tốt (cGMPs), St. Paul Brands xuất khẩu những sản phẩm từ Mỹ của họ từ miền Nam California tới các nước khác trong đó có Việt Nam để mang lại lợi ích về sức khỏe cho ngườ tiêu dùng.

Địa chỉ công ty St-Paul Brands là tại: 11555 Monarch, Garden Grove, CA 92841, Mỹ