Sirio Pharma

Sirio được thành lập năm 1993, là nhà sản xuất hợp đồng tích hợp hàng đầu cho ngành công nghiệp thực phẩm chức năng. Công ty có các hoạt động toàn cầu, với khả năng phát triển và sản xuất bao gồm tất cả các dạng bào chế - bao gồm softgel, nutraceutical gummy, veggiesoft, probiotic, viên nén, bột, viên nang và đồ uống chức năng.