SIGMA Medizin - Technik GmbH (Đức)

Kể từ năm 2017 SIGMA Medizin-Technik GmbH thuộc Tập đoàn Micromed và bạn có thể thấy điều đó ngay bây giờ. Chúng tôi giới thiệu cho bạn chất lượng sản phẩm NEUROWERK đã được kiểm chứng Sản xuất tại Đức trong một thiết kế mới hiện đại và mở rộng phạm vi sản phẩm của chúng tôi với các giải pháp sản phẩm cao cấp hơn nữa cho EMG, EEG, LTM và PSG.