Senju Pharmaceutical Co.,Ltd.

Senju Pharmaceutical Co., Ltd. sản xuất và phân phối dược phẩm. Công ty sản xuất thuốc kê đơn, thuốc không kê đơn, thuốc thú y và các sản phẩm khác. Senju Pharmaceutical cũng sản xuất thuốc nhỏ mắt, chất tẩy rửa kính áp tròng và các sản phẩm khác.