Samil Pharm

Samil Pharm Co., Ltd., được thành lập vào năm 1947 với sứ mệnh duy trì sức khỏe của người dân Hàn Quốc đang mắc các bệnh khác nhau trong thời kỳ kinh tế nghèo đói và hỗn loạn chính trị và xã hội, đã tự định vị mình là một công ty dược phẩm trong khi tiếp tục hình thành và phát triển vì sự quan tâm và yêu mến của người dân Hàn Quốc. Samil Pharm Co., Ltd. sản xuất và cung cấp các loại thuốc thiết yếu gắn liền với nền y tế quốc gia như thuốc hạ sốt, thuốc cảm thông thường, thuốc liên quan đến mắt, thiết bị và thuốc cho nha khoa, và liệu pháp thay thế hormone. Chúng tôi đã dẫn đầu trong ngành dược phẩm trong nước bằng cách giới thiệu một hệ thống xử lý dữ liệu điện tử để quản lý bán hàng và quản lý sản xuất, thành lập nhà máy tiên tiến nhất hoàn toàn tự động, được công nhận là công ty đủ tiêu chuẩn về thực hành quản lý tốt của Hàn Quốc và tham gia vào lĩnh vực khoa học đời sống. Hơn nữa, công ty đang nỗ lực không ngừng để cải thiện khả năng nghiên cứu của mình bằng cách thành lập cơ quan nghiên cứu trung tâm và dẫn đầu việc tạo ra doanh nghiệp dược phẩm tiên tiến trong nước thông qua hợp tác với các công ty dược phẩm đẳng cấp thế giới. Samil Pharm Co., Ltd. sẽ nỗ lực hết mình để được định vị là số một trong mỗi lĩnh vực trong số năm lĩnh vực chuyên khoa luôn theo đuổi nhãn khoa, nha khoa, nội tiết tố, cơ quan tiêu hóa và y học trẻ em. Nó sẽ không chỉ hoàn toàn trung thành với các nhiệm vụ ban đầu của mình với tư cách là một công ty dược đặt ưu tiên hàng đầu về sức khỏe của quốc gia,