Samchundang Pharmaceutical

Samchundang Pharmaceutical là công ty dược phẩm hàng đầu chuyên về các sản phẩm nhãn khoa tại Hàn Quốc. Samchundang đã đạt được chứng nhận GMP của EU và đang chuẩn bị cho việc phê duyệt CGMP cho cả địa điểm sản xuất các sản phẩm đa liều và đơn liều. Kể từ khi thành lập vào năm 1943, Samchundang đã cung cấp các sản phẩm dược phẩm chất lượng cao với mục đích mang lại cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn cho mọi người. Samchundang đã xuất khẩu các sản phẩm dược phẩm sang hơn 25 quốc gia ở nước ngoài trong hơn 20 năm và đang tìm cách mở rộng ra thị trường toàn cầu với công nghệ được chứng nhận GMP của EU.