Saga Laboratories

Saga Laboratories là một công ty Dược phẩm của Ấn Độ, được thành lập vào năm 1981. Saga Labs là một công ty tư nhân sản xuất và cung cấp các thành phẩm dược phẩm và là một trong những nhà cung cấp thuốc lớn nhất.