S.I.I.T srl

SIIT là một công ty tư nhân được thành lập vào năm 1951, với tư cách là một công ty đóng gói hợp đồng dược phẩm, vào nửa cuối những năm 80, nó bắt đầu một sự chuyển đổi quan trọng, 3 bước quan trọng trong quá trình phát triển: hợp đồng sản xuất thực phẩm chức năng (1985), mở rộng sang hợp đồng sản xuất dược phẩm (1994), bộ phận nghiên cứu & phát triển thực phẩm bổ sung sức khỏe (2001) để cung cấp cho khách hàng dịch vụ toàn cầu, phát triển và sản xuất hợp đồng. Công ty được tổ chức theo 2 đơn vị năng lực: Sản xuất các dạng bào chế dạng rắn uống (bột đóng gói, viên nén, viên nang đóng trong vỉ và chai cho dược phẩm và thực phẩm chức năng), cung cấp một đơn vị sản xuất chuyên biệt theo công bố Quy định Quốc tế cho từng loại hình sản xuất (Dược phẩm / Thực phẩm bổ sung sức khỏe), hoàn toàn tôn trọng GMP (Dược phẩm) và HACCP (Thực phẩm bổ sung cho Sức khỏe), các dịch vụ kiểm soát chất lượng cao (hóa-lý và vi sinh) được thực hiện trong các phòng thí nghiệm của chúng tôi từ đội ngũ nhân viên có trình độ và dụng cụ hiện đại. Tốc độ tăng trưởng doanh thu trong 10 năm qua là 15% / năm. Nghiên cứu & Phát triển (R&D) cung cấp một đội ngũ chuyên nghiệp cao dành riêng cho việc phát triển các sản phẩm bổ sung sức khỏe cải tiến. Bộ phận R&D sử dụng 10% tổng số nhân viên và tương ứng với 4% doanh thu toàn cầu. D) cung cấp một đội ngũ chuyên nghiệp cao dành riêng cho việc phát triển các sản phẩm bổ sung sức khỏe cải tiến. Bộ phận R&D sử dụng 10% tổng số nhân viên và tương ứng với 4% doanh thu toàn cầu. D) cung cấp một đội ngũ chuyên nghiệp cao dành riêng cho việc phát triển các sản phẩm bổ sung sức khỏe cải tiến. Bộ phận R&D sử dụng 10% tổng số nhân viên và tương ứng với 4% doanh thu toàn cầu.