Roche

Roche được thành lập vào năm 1896 tại Basel, Thụy Sĩ.

Tiên phong trong chăm sóc sức khỏe:

Người đi đầu trong chăm sóc sức khỏe cá nhân:

Công ty công nghệ sinh học lớn nhất thế giới:

Nhà lãnh đạo toàn cầu trong điều trị ung thư:

Nhà cung cấp hàng đầu về chẩn đoán in vitro: