RIMED - Israel

Rimed được thành lập vào năm 1982 bởi Joseph Adlin. Kể từ đó, công ty đã phát triển, sản xuất và xuất khẩu 7 thế hệ hệ thống Doppler xuyên sọ không xâm lấn.

Rimed đã giới thiệu vào thị trường máy tính Doppler mạch máu ngoại vi dựa trên PC đầu tiên và cũng là người đầu tiên giới thiệu khái niệm "màn hình tóm tắt" có thể tùy chỉnh đã được các công ty khác áp dụng.

Công ty hiện cung cấp một dòng Dopplers xuyên sọ kỹ thuật số mới với M-Mode cũng như một đầu dò hình ảnh động mạch cảnh tích hợp.

Rimed đã trở thành một thương hiệu uy tín trong lĩnh vực công nghệ Doppler xuyên sọ (TCD). Các thiết bị của chúng tôi được sử dụng hàng ngày ở hơn 100 quốc gia, chủ yếu trong các khoa thần kinh và các đơn vị đột quỵ.