RF Medical Co., Ltd.

RF Medical Co., Ltd. nghiên cứu và phát triển các thiết bị phẫu thuật điện sử dụng tần số vô tuyến với tư cách là nhà sản xuất thiết bị y tế được thành lập vào năm 2003. Chúng tôi đã nỗ lực phổ biến các thiết bị điều trị ung thư gan bằng RF trong nước và vào năm 2004, chúng tôi đã phát triển Hệ thống lọc cơ bằng RF đầu tiên trên thế giới. Chúng tôi đã cung cấp nó cho hầu hết các bệnh viện đại học và các phòng khám OBGYN giới thiệu phương pháp điều trị mới để bảo tồn tử cung, là biểu tượng của phụ nữ, không bị tổn thương do u cơ tử cung và u tuyến.