Resuscitation International, LLC - Mỹ

Resuscitation International được thành lập để làm việc với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe nhằm tác động tích cực đến kết quả cho các nạn nhân bị ngừng tim đột ngột.
Chúng tôi tại Resuscitation International tin rằng các giải pháp cơ học để hô hấp nhân tạo là một cách đã được chứng minh để cung cấp việc ép ngực liên tục trong các tình huống khẩn cấp quan trọng, đặc biệt là khi gặp phải các tình huống hô hấp nhân tạo khó khăn.
Công ty của chúng tôi, với hơn 60 năm kinh nghiệm về thiết bị y tế kết hợp với các nhân sự chủ chốt, được thành lập vào tháng 10 năm 2010 để sản xuất và bán Máy nén ngực Weil ™ Mini, một thiết bị nén ngực cơ học điều khiển bằng khí nén.