Rentschler Biotechnologie

Rentschler Biopharma được thành lập vào năm 1872 là công ty tiên phong về công nghệ sinh học. Rentschler Biopharma phát triển và sản xuất các protein tái tổ hợp như cytokine, enzym, kháng thể đơn dòng và protein dung hợp tuân thủ các tiêu chuẩn GMP quốc tế (EMA / FDA).