Remedina S.A

Kể từ năm 1969, các phòng thí nghiệm dược phẩm Remedina SA, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm dược phẩm, nhằm phục vụ nó một cách hiệu quả và nhất quán làm nền tảng cơ bản cho chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình. Vì lý do này, trong suốt lịch sử của công ty, chúng tôi đầu tư vào đổi mới và cải tiến sản xuất, bộ phận kiểm soát chất lượng và nguồn nhân lực của chúng tôi. Hiện nay, bộ phận sản xuất của Remedina có đội ngũ các nhà khoa học, nhân viên chuyên sâu, được đào tạo bài bản và hoạt động theo tiêu chuẩn khắt khe nhất, được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Châu Âu về Thực hành Sản xuất Tốt (GMP's).