Regeneron Pharmaceuticals Inc

Regeneron Pharmaceuticals Inc hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm dược phẩm và thể trị tiên tiến để điều trị và cải thiện sức khỏe con người.
Regeneron Pharmaceuticals Inc được thành lập năm 1988 với sứ mệnh phấn đấu để đổi mới y học và cung cấp những giải pháp chữa trị tiên tiến.