Reckitt

Chúng tôi là một cộng đồng đang phát triển với hơn 40.000 doanh nhân tài năng, đa dạng - đoàn kết trong sự theo đuổi không ngừng của một thế giới sạch hơn, lành mạnh hơn. Dựa trên các kỹ năng của nhau và làm việc cùng nhau, chúng tôi đặt mọi người vào trung tâm của hoạt động kinh doanh. Thông qua nghiên cứu và phát triển, khoa học và hợp tác, chúng tôi tạo ra những sản phẩm mà mọi người yêu thích và tin tưởng qua nhiều thế hệ