RapiGEN - Korea

RapiGEN Inc. có trụ sở tại Hàn Quốc, là một trong những nhà sản xuất hàng đầu về chẩn đoán trong ống nghiệm . Là nhà phát triển và sử dụng hạt vàng đen đầu tiên trong phương pháp thử nhanh. Các sản phẩm RapiGEN sử dụng các hạt vàng đen đã mang lại sự đổi mới cho lĩnh vực thử nghiệm nhanh trong ống nghiệm với độ đặc hiệu, độ nhạy và khả năng tái tạo cao.