PT. Ferron Par Pharmaceuticals

Tầm nhìn và sứ mệnh
Một công ty hàng đầu chuyên cung cấp các giá trị gia tăng đáng kể cho lợi ích của khách hàng, đối tác kinh doanh và các bên liên quan khác bằng cách cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và sáng tạo cùng với dịch vụ tuyệt vời để đạt được sức khỏe cho tất cả các quốc gia cũng như khu vực và toàn cầu thông qua hiệu quả, hoạt động hiệu quả và liên tục được cải thiện.

Hồ sơ công ty
Ferron là một công ty dược phẩm đang phát triển nhanh chóng. Bắt đầu hoạt động vào năm 2001, chúng tôi chỉ mất năm năm để trở thành một trong 20 hoạt động dược phẩm lớn nhất ở Indonesia (Kết hợp IHPA + IPA 2005, Kiểm toán IMS). Điều này đã đạt được thông qua những nỗ lực bền bỉ để đổi mới, niềm đam mê chất lượng và sự chăm sóc của chúng tôi dành cho khách hàng và người dân.

Con người Con
người là tài sản cốt lõi của chúng tôi. Trên thị trường, chúng tôi dựa vào lực lượng lĩnh vực của mình để phát triển kinh doanh và chúng tôi cho họ cơ hội làm việc độc lập. Khi thực hiện chiến lược phải được địa phương hóa, sự đánh giá cục bộ của nhân dân ta đóng một vai trò công cụ. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu không chỉ những người có năng lực mà cả những người có sự liêm chính và nỗ lực để đạt được những thành tựu. Chúng tôi đảm bảo lực lượng lao động chất lượng cao thông qua các quy trình tuyển dụng và tuyển chọn nghiêm ngặt cũng như đầu tư vào phát triển con người.