Przedsiebiorstwo Elektroniki Profesjonalnej IGEL Jerzy Kowalinski - Ba Lan

Theo Quy định của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng (EU) về Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân, Quản trị viên (GDPR), người quản lý dữ liệu là AutoMapa sp. Z oo (Nhà điều hành) có văn phòng đăng ký tại Warsaw tại Domaniewska 37 .
Nhà điều hành xử lý dữ liệu cá nhân để:
thêm chúng vào cơ sở dữ liệu Targeo và xuất bản chúng trong công cụ tìm kiếm của công ty và trên bản đồ (Điều 6 (1) (f) của GDPR)
chia sẻ dữ liệu về các công ty với các đối tác kinh doanh của nhà điều hành (Điều 6 (1) (f) của GDPR)
Dữ liệu đến từ cơ sở dữ liệu công khai của CEIDG, GUS, REGON, các trang web của công ty và từ các tổ chức bên ngoài.
Thông tin thêm về GDPR: http://regulamin.automapa.pl/odo_przetwarzanie/