Progetti S.r.l. - Italy

PROGETTI SRL đặt trụ sở tại TROFARELLO, TORINO, Ý và là một phần của Ngành Bán buôn Thuốc. PROGETTI SRL có 13 nhân viên tại địa điểm này và tạo ra doanh thu 8,16 triệu đô la Mỹ (USD).