Probiotical S.p.A - Italy

PROBIOTICAL được ra đời vào năm 1985 từ kinh nghiệm ba mươi năm của Laboratorio Microbiologico ALCE , công ty hàng đầu trong việc sản xuất vi khuẩn axit lactic cấy trực tiếp cho ngành công nghiệp sữa và ngay lập tức nó đã đạt được vai trò nổi bật trên toàn thế giới trong việc nghiên cứu và sản xuất chế phẩm sinh học cho sức khỏe và sức khỏe- hiện hữu. Hoạt động của

PROBIOTICAL bao gồm nhiều giai đoạn: nghiên cứu và phát triển, phân lập chủng, xác định đặc tính và sản xuất các chủng lợi khuẩn để phòng ngừa và điều trị các bệnh khác nhau; thiết kế và thực hiện các chế phẩm sinh học cụ thể và các thành phẩm synbiotics cho nhiều lĩnh vực điều trị, được hỗ trợ bởi các nghiên cứu lâm sàng .