Phytextra

Phytextra là tập đoàn dược phẩm, y dược có tiếng và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm tại châu Âu.