Phil International Co., Ltd.

Giới thiệu

Lịch sử hơn 15 năm của PHIL International kể từ khi thành lập năm 1998 có thể được tóm tắt như một hành trình
thử thách phấn đấu tích cực tìm ra nhu cầu tiềm ẩn từ khách hàng và mang lại cho họ giá trị độc đáo
theo cách khác biệt. PHIL International đã có một vị trí là nhà xuất khẩu dược phẩm
thành phẩm hàng đầu tại Hàn Quốc và tiếp tục vận hành thành công PHIL Inter Pharma, một
nhà máy dược phẩm ở nước ngoài kể từ khi thành lập năm 2004, điều mà chỉ có vài công ty dược phẩm
ở Hàn Quốc từng thử.

Chúng tôi, PHIL International, đã thành lập thêm một Trung tâm R & D chuyên về công nghệ xây dựng phần mềm với mục đích mang lại sự hài lòng trọn vẹn cho khách hàng từ cấp độ cơ bản hơn và đặt nền tảng cho
sự tăng trưởng bền vững.

Ngoài ra, chúng tôi đã nâng cao giá trị doanh nghiệp của mình bằng cách đa dạng hóa các ngành kinh doanh liên quan như máy móc dược phẩm và thiết bị y tế với năng lực cốt lõi của chính chúng tôi tích lũy trong ngành dược phẩm trong nhiều năm.

Thách thức của PHIL sẽ không bao giờ dừng lại ở đây. Lịch sử tiến bộ không ngừng của chúng tôi sẽ không ngừng cho đến khi chúng tôi hoàn thành mạng lưới sản xuất, tiếp thị và bán hàng toàn cầu trên toàn thế giới.
Chúng tôi mong muốn bạn tham gia vào một tiến trình năng động như vậy.