Pharmaceutical Works Polpharma S.A

Từ năm 1935, chúng tôi đã giúp bệnh nhân đạt được một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh. Ngày nay Polpharma sử dụng gần 7500 người và có 7 cơ sở sản xuất tại Ba Lan, Nga và Kazakhstan, cũng như 5 trung tâm R & D. Chúng tôi là nhà sản xuất dược phẩm và API hàng đầu châu Âu cung cấp sản phẩm cho các công ty dược phẩm trên toàn thế giới. Chúng tôi cung cấp giải pháp một cửa cho các dịch vụ tích hợp theo chiều dọc từ phát triển API đến xây dựng và sản xuất FDF. Kiểm toán thường xuyên của FDA cho phép chúng tôi đăng ký và bán API tại thị trường Hoa Kỳ và xác nhận độ tin cậy và uy tín của chúng tôi đối với các đối tác kinh doanh trên toàn thế giới. Tại Polpharma chất lượng đến đầu tiên.