Penumbra, Inc., -Mỹ

Penumbra, Inc., có trụ sở chính tại Alameda, California, là một công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu tập trung vào các liệu pháp sáng tạo. Penumbra thiết kế, phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm mới và có danh mục đầu tư rộng rãi nhằm giải quyết các tình trạng y tế đầy thách thức ở các thị trường có nhu cầu chưa được đáp ứng đáng kể. Penumbra bán sản phẩm của mình cho các bệnh viện và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chủ yếu thông qua tổ chức bán hàng trực tiếp tại Hoa Kỳ, hầu hết các nước Châu Âu, Canada và Úc, và thông qua các nhà phân phối tại một số thị trường quốc tế. Logo Penumbra là thương hiệu của Penumbra, Inc.