Patheon Manufaturing Services LLC

Patheon Manufacturing Services LLC hoạt động như một công ty dược phẩm. Công ty cung cấp các sản phẩm chăm sóc dinh dưỡng, chẩn đoán, mạch máu và bệnh tiểu đường. Dịch vụ Sản xuất Patheon phục vụ khách hàng trên toàn thế giới.