Osatu S.Coop. - Tây Ban Nha

Chúng tôi là nhà sản xuất màn hình máy khử rung tim và AED của Tây Ban Nha với 40 năm kinh nghiệm trên thị trường. Các thị trường quốc tế tạo ra hơn 80% doanh số của chúng tôi và mạng lưới các nhà phân phối chính thức của chúng tôi phục vụ hơn trăm quốc gia.
Phạm vi của chúng tôi bao gồm khử rung tim công cộng, thiết bị cứu thương, dịch vụ khẩn cấp và các nhu cầu của bệnh viện.