Norris Medicines Ltd.

Norris Medicines Ltd. là một trong những nhà sản xuất thuốc tiêm và công thức thuốc hàng đầu Ấn Độ. Norris Medicines Ltd. đã trở thành một lực lượng quan trọng trong sản xuất, nghiên cứu và sản xuất các chế phẩm y tế. Norris Medicines Ltd. có đội ngũ nhân sự có trình độ cao bao gồm các chuyên gia có kinh nghiệm nổi tiếng từ các ngành y tế, sinh học, khoa học hóa học tuân theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất của quy trình sản xuất, kiểm soát nhiều giai đoạn phức tạp đảm bảo chất lượng của Norris Medicines.