Nexpharm Korea Co., Ltd.

Tên công ty: Nexpharm Korea Co., Ltd. 

Thành lập: 03/07/1995

Ngành nghề: Sản xuất thuốc đã hoàn thành.