Neutec

Neutec là một công ty hoạt động trong lĩnh vực các công nghệ trung lập, chuyên về phát triển và cung cấp các giải pháp sáng tạo cho nhiều lĩnh vực khác nhau, với mục tiêu cải thiện hiệu suất, bền vững và hiệu suất.
Được thành lập với tầm nhìn hướng về tương lai, Neutec ra đời để đối mặt với thách thức công nghệ và môi trường của thế giới hiện đại. Sứ mệnh của họ là phát triển các công nghệ trung lập có thể đóng góp tích cực cho xã hội và môi trường, đồng thời thúc đẩy sự đổi mới và tăng trưởng bền vững.