Nephron pharmaceuticals Corporation

Tập đoàn dược phẩm Nephron có trụ sở tại West Columbia, Nam Carolina. Cơ sở tiên tiến của chúng tôi, công nghệ hàng đầu trong ngành, và dược sĩ chuyên gia và chuyên gia chất lượng làm cho chúng tôi trở thành một nhà lãnh đạo toàn cầu trong sản xuất dược phẩm. Chúng tôi chuyên về thuốc hô hấp thông thường, công nghệ thổi phồng và cải tiến sản phẩm nhằm thúc đẩy sự an toàn.