Navana Pharmaceuticals Ltd

Navana Pharmaceuticals Ltd. là một thành viên của Công Ty Jahurul Islam, tập đoàn kinh doanh lâu đời nhất ở Bangladesh.Navana cung cấp các loại thuốc chất lượng giúp chăm sóc sức khỏe.