Natural F&P Corp

Natural F&P Corp được thành lập năm 1992 chuyên cung cấp thực phẩm funcional, sản phẩm sinh học, mỹ phẩm funcional.

Natural F&P sẽ cung cấp cho bạn những sản phẩm tốt nhất bằng cách có nguyên liệu chất lượng và hệ thống cơ sở vật chất hiện đại thông qua việc liên tục và phát triển cho tương lai.