Monico S.P.A

Monico là một công ty dược phẩm của Ý chuyên sản xuất các loại thuốc để tiêm và truyền. Được thành lập tại Venice vào năm 1883.