Menarini

Menarini Group là tập đoàn đa quốc gia hiện có mặt tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới, đảm bảo chất lượng được quốc tế công nhận. Kết quả đạt được là bằng chứng của một chiến lược hiệu quả dựa trên nghiên cứu, đổi mới và quốc tế cùng với khả năng nhận biết và đáp ứng được nhu cầu của bác sĩ và bệnh nhân.

Một trong những điểm mạnh của Menarini Group là hợp tác với các đối tác quốc tế: mục tiêu là tạo ra sự hiệp lực tạo ra những giải pháp tiên tiến, các sản phẩm dược phẩm và dịch vụ trong ngành y tế.

Tại Menarini, chất lượng là cơ sở của một chiến lược nhóm được chia sẻ. Tất cả các cấu trúc của công ty đều tham gia vào các cấp độ khác nhau trong quá trình sản xuất ma túy: một hệ thống hiệu quả đã tạo ra một tiêu chuẩn công việc duy nhất để đảm bảo chất lượng trong từng giai đoạn, từ nghiên cứu đến sản xuất, từ phân phối đến cung cấp thông tin khoa học. Tất cả để đạt được một mục tiêu chung: xuất sắc.

"Y tế không biên giới", với tầm nhìn này Menarini tạo ra sự khác biệt.

Bạn có biết rằng ... Trong năm 1978 Menarini có 11 nhân viên trong R & S - bây giờ có 920.

Năm 2017 Menarini là công ty thứ 13 trong số 5.345 ở Châu Âu và đứng thứ 35 trên tổng số 21.587 trên thế giới (* thị trường bán lẻ - Nguồn: IQVIA).

Tập đoàn có 17.029 nhân viên, 91% trong số đó có bằng hoặc bằng.

Năm 2017, tại các địa điểm sản xuất của Menarini đã có 583 triệu bao bì sản phẩm.

Hiện Menarini đang phân phối ở Việt Nam rất nhiều dòng sản phẩm nổi tiếng phải kể đến như: AtopiClair, Nebilet, Bilaxten,...