Meiji Seika Pharma Co., Ltd

Sứ mệnh của chúng tôi là mở rộng thế giới của “Sự Tiết kiệm và Tận hưởng” và đáp ứng mọi kỳ vọng liên quan đến “Sức khỏe và Sự đảm bảo.”

Mong muốn của chúng tôi là hòa hợp chặt chẽ với cảm xúc của khách hàng và luôn ở bên để làm tươi sáng cuộc sống hàng ngày của họ.

Trách nhiệm của chúng tôi với tư cách là các chuyên gia “Thực phẩm và Sức khỏe” là tiếp tục tìm ra những cách thức sáng tạo để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, hôm nay và ngày mai.