Medivators Inc - Mỹ

Công ty sản xuất và tiếp thị nhiều loại thiết bị tiệt trùng và thiết bị y tế. Các sản phẩm lọc thận của nó bao gồm chất cô đặc thẩm tách máu, hệ thống tái xử lý máy lọc máu và máy bơm máu chạy thận nhân tạo. MEDIVATORS cũng sản xuất các sản phẩm lọc và khử trùng nước được sử dụng bởi các công ty dược phẩm, các nhà cung cấp dịch vụ chạy thận nhân tạo và các nhà sản xuất chất bán dẫn, trong số những người khác. Bộ phận MEDIVATORS cùng tên với nó tạo ra các hệ thống tái xử lý và hóa chất khử trùng thiết bị nội soi. Một công ty con củaCantel Medical, MEDIVATORS bán sản phẩm của mình cho các bệnh viện, phòng khám và trung tâm điều trị thận thông qua các nhà phân phối trên toàn thế giới.