Meditop Co.,Ltd. - Thái Lan

Chúng tôi là nhà phân phối thiết bị y tế uy tín nhất tại Thái Lan. Chúng tôi đã tiếp thị nhiều loại thiết bị y tế khác nhau, máy phân tích trong phòng thí nghiệm và IVD, thiết bị khoa học và vật tư y tế. Đối với bộ phận cụ thể, 1. Chúng tôi cung cấp các thiết bị phân tích cho lĩnh vực công nghệ sinh học và dược phẩm 2. Chúng tôi hỗ trợ thuốc thử và thiết bị cho lĩnh vực phân tử 3. Chúng tôi cung cấp thiết bị cho các phòng thí nghiệm chung cho mục đích đa năng.